“چمدون” یک بازی کلمات است که هر مرحله از آن شامل یک جدول می‌باشد. در بازی کلمات چمدون بازی‌باز با نقاط دیدنی ایران آشنا می‌شود و در آن سفر می‌کند. بازی از شهر تبریز شروع شده و با تمام کردن مراحل مختلف و پشت سر گذاشتن چالش‌های بازی، از شهرهای مختلف ایران می‌گذر. بازی‌باز در صورت پیشرفت در بازی می‌تواند اطلاعات خوبی در مورد این شهرها و نقاط دیدنی آن‌ها به دست آورد. هر شهر برای خود شامل یک کاراکتر با لباس محلی آن شهر و محیطی دربرگیرندۀ یکی از جاذبه‌های توریستی آن شهر می‌باشد. کلمات بازی به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که بازی‌بازی بتواند از حل کردن جداول داخل بازی لذت برده و اوقات خوشی را تجربه کند.
بازی چمدون در اسفند ماه 1398 توسط استودیو رایموند هنر پویان منتشر شد.

دانلود رایگان بازی

“چمدون” یک بازی کلمات است که هر مرحله از آن شامل یک جدول می‌باشد. در بازی کلمات چمدون بازی‌باز با نقاط دیدنی ایران آشنا می‌شود و در آن سفر می‌کند. بازی از شهر تبریز شروع شده و با تمام کردن مراحل مختلف و پشت سر گذاشتن چالش‌های بازی، از شهرهای مختلف ایران می‌گذر. بازی‌باز در […]

Tags: casual / free to play