بازی نویدو موفق به کسب مقام دوم در سومین هکاتون طراحی بازی‌های جدی (SEGAP2019) شد

نویدو در دل سومین هکاتون 48 ساعته طراحی بازی‌های جدی ساخته شد. هدف از ساخت این بازی، القای انتخاب آگاهانه و مهارت‌های اجتماعیِ بیان شده در مسابقه بود.
در این بازی، بازی‌باز باید نوید (کاراکتر اصلی بازی) را در خانواده و بیرون از خانه کنترل کند تا انتخاب‌های درستی را اتخاذ کند. برای طراحی این بازی از متدهای روان‌شناختی و بازی‌شناختی گوناگونی استفاده شده است تا کاربر بتواند به درستی پیام بازی را متوجه شود.

سند طراحی این بازی

دانلود سند طراحی بازی

نمودار موقعیت‌ها

بازی نویدو موفق به کسب مقام دوم در سومین هکاتون طراحی بازی‌های جدی (SEGAP2019) شد نویدو در دل سومین هکاتون 48 ساعته طراحی بازی‌های جدی ساخته شد. هدف از ساخت این بازی، القای انتخاب آگاهانه و مهارت‌های اجتماعیِ بیان شده در مسابقه بود. در این بازی، بازی‌باز باید نوید (کاراکتر اصلی بازی) را در خانواده […]

Tags: serious game