بایگانی دسته‌ی: خودمونی

چرا می‌توانیم کرونا را شکست بدهیم ولی بی‌مسئولیتی را نه؟!

سینا حسینی

کرونا یک ویروس است مثل هزاران ویروس دیگر. هر کدام می‌آیند و می‌میرند. ولی ویروس بی‌مسئولیتی قابل کشتن نیست. به راستی دلیلش چیست؟ بی‌مسئولیتی ریشه‌ای بزرگ و مضر در زندگی روزمرۀ ما دارد. ضررهایی که این ویروس به سبک زندگی ما و جوامع ما متحمل کرده است شاید بیشتر از ویروس‌های دیگر است. بنابراین نیاز داریم که به این مشکل بیشتر دقت کنیم و در آن عمیق‌تر شویم.